De hoogste graden der gelukzaligheid

National Geographic gaf in 2004 het boek ‘Wereldgodsdiensten. Een geografisch overzicht’ uit. Daarin staat een afbeelding uit een Frans handschrift uit de 12e eeuw, waarop Abraham is afgebeeld als aartsvader van het jodendom, het christendom en de islam:

Afbeelding uit Frans handschrift uit de 12e eeuw, Bibliothèque publique de Moulins

‘Islam’ betekent overgave, namelijk aan de wil en wetten van Allah, de Sharia. Het heilige boek van moslims (aanhangers van de islam) is de Koran.  In ‘Wereldgodsdiensten. Een geografisch overzicht’ staat: “Het woord koran komt van het Arabische qaraa, dat zowel ‘lezen’ als ‘reciteren’ kan betekenen. Deze tweeledige betekenis is niet toevallig. Mohammed ontving de woorden uit een goddelijke bron en reciteerde deze vervolgens. Hij kreeg de opdracht de eeuwige en onuitspreekbare waarheid in menselijke taal te vatten. (…) De koran bestaat uit 114 hoofdstukken, soera’s geheten (van het Arabische woord voor rij) die zijn opgebouwd uit verzen, de zogeheten ayat, dat ‘tekens’ of ‘wonderen’ betekent. Later in zijn leven werd Mohammed bijgestaan door schrijvers, maar de eerste soera’s werden mondeling overgeleverd.”

Op www.wikipedia.nl staat: “De praktijk van het islamitisch geloof steunt op een stelsel van riten en plichten, waarvan de ‘Vijf zuilen van de islam’ de belangrijkste zijn, namelijk de getuigenis (de shahada), het verrichten van de vijfmaal daagse verplichte gebeden (de salat), het geven van aalmoezen (de zakat), het overdag vasten in de maand ramadan en het maken van een bedevaart naar Mekka (de hadj). Elke moslim is traditioneel verplicht zich, indien maar enigszins mogelijk, aan deze vijf verrichtingen te houden. Hiermee worden de persoonlijke discipline van elke gelovige zowel als de onderlinge gemeenschap en de gehoorzame dienst aan God uitgedrukt.”

De koran staat online op www.kuran.nl. Op deze site staan allerlei trefwoorden, waaronder ‘Geluk’. In de soera Taa haa staat bijvoorbeeld: “Die als gelovigen tot Hem komen en goede werken hebben verricht zullen de hoogste graden der gelukzaligheid ontvangen”.

Advertenties