Het ware geluk vinden in het doen van Gods wet

Het Oude Testament en de Tenach verschillen qua inhoud niet zoveel van elkaar. De Tenach (Hebreeuws: תנ”ך – Tanach) is het belangrijkste boek voor Joden. Tenach staat voor:

1. T van Thora (Wet)
2. N van Newie’iem (Profeten)
3. CH van Ketoewiem (Geschriften).

Naast de Tenach kennen de joden de Talmoed (Hebreeuws: תלמוד – mondelinge leer). De Talmoed bestaat uit de commentaren van rabbijnen en anderen op de Tenach.
Het ware geluk vinden joden in het doen van Gods wet. Een jaar lang leren uit de Thora wordt afgesloten met het feest Simchat Tora, oftewel Vreugde der Wet.

Tot slot een Afghaans-Joods verhaal over iemand die werkelijk gelukkig is: http://www.beleven.org/verhaal/de_koning_en_de_arme_violist.

Advertenties