Tevreden over je werk?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft iedere twee jaar een publicatie over het aanbod van arbeid uit. Belangrijke thema’s die aan bod komen zijn: duurzame inzetbaarheid, arbeidsdeelname van verschillende groepen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Uit de publicatie over 2014 blijkt onder andere dat flexwerkers minder tevreden over hun werk en hun leven zijn dan mensen met een vast contract; baanzekerheid blijft onverminderd het ideaal van de meeste werknemers. Dit geldt niet voor zzp’ers.

Advertenties

Werken aan je mentale fitheid

Het vorige bericht ging over ‘Sturen op geluk’. Dat is de titel van zowel een publicatie als een bijeenkomst van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hieraan is meegewerkt door het Trimbos Instituut. Dit-instituut ontwikkelde Mentaalvitaal.nl. Het idee is dat zoals je een fysieke conditie traint, je ook je mentale fitheid kunt trainen. Uit onderzoek blijkt dat mensen hiermee gelukkiger en gezonder worden. Daarnaast zijn psychische problemen te voorkomen. Op de site staan onder andere een test die aangeeft hoe het met je mentale fitheid gesteld is en tips voor het verbeteren van die fitheid.

Mentaal Vitaal

Sturen op geluk

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet al sinds 1977 onderzoek naar het geluk van de Nederlandse bevolking . Geluk heeft betrekking op hoe mensen het leven ervaren. Op www.scp.nl staat: “Er is een aantal manieren om te meten hoe gelukkig mensen zich voelen. Volgens sommigen is het nodig om geluk uit te splitsen in positieve en negatieve ervaringen. Anderen beschouwen geluk als de optelsom van tevredenheid op verschillende levensdomeinen (zoals de woning, de opleiding, het werk en het inkomen). Weer anderen vinden dat een enkele vraag volstaat. Een internationaal veel gebruikte vraag is: ‘alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met het leven als geheel?’. Mensen kunnen hun tevredenheid dan met een rapportcijfer aangeven.”

SCP besteedt op verschillende manieren aandacht aan de resultaten van onderzoek naar geluk, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst over ‘Sturen op geluk’.

Tegelijk met de bijeenkomst kwam het rapport ‘Sturen op geluk‘ uit. Hierin staat onder andere: “Geluk kunnen we opvatten als een samenspel van positieve en negatieve gevoelens: mand die meer positieve dan negatieve gevoelens ervaart zal gelukkiger zijn. We kunnen geluk ook zien als de optelsom van verschillende satisfacties: iemand die tevreden is met zijn woning en inkomen is gelukkiger dan iemand die daarover niet tevreden is. Maar het kan ook andersom werken (of we gelukkig zijn wordt immers voor een deel bepaald door erfelijke factoren): iemand die gelukkig is, is dan eerder tevreden met zijn woning.” Paul Schnabel (directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau) voegt daaraan toe: “‘Realiteitsresistent’ heb ik de Nederlanders wel eens genoemd. Daar was ook reden toe. Ook als het heel goed gaat met het land, zijn Nederlanders er van overtuigd dat het de slechte kant op gaat. Die overtuiging zit zo diep, dat er nauwelijks ruimte is voor een nog negatiever oordeel als het echt slecht gaat.”