Rijkdom zonder grenzen

Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen

 

Frans Daels

Advertenties