Geluk als opdracht van God

Veel mensen vinden hun geluk (of zoeken het in ieder geval) in hun geloof. De bijbel (afgeleid van het Griekse βιβλια oftewel boeken), is het boek van de christenen en bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Beide delen zijn verzamelingen boeken, die zijn geschreven door ongeveer veertig auteurs. Alle boeken staan online op http://www.biblija.net, een website van het Nederlands bijbelgenootschap. In Spreuken (het boek met spreuken van koning Salomo van Israël) 19-8 staat over geluk: “Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.”

“De historicus Darrin McMahon betoogt in The Pursuit of Happiness: A History from the Greeks to the Present (2006) dat de moderne gelukscultuur een product van de Verlichting is. Een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van deze gelukscultuur was de ‘verwereldlijking’ van ons denken. Zelfs christenen gingen geluk als een opdracht van God zien. Het ging niet langer om alleen het geluk in het hiernamaals – de beloning voor een enkele vrome geluksvogel – maar ook om geluk hier op aarde.”
In: ‘Het evangelie van geluk gaat de wereld over’, Rutger Bregman in nrc.text van 14 maart 2012.

Ook op www.literatuurgeschiedenis.nl gaat het over geluk en geloof: “Woorden als ‘Verlichting’ en ‘verlichten’ duiden op een proces. De achttiende-eeuwer dacht in termen van dynamiek, beweging en vooruitgang. De wereld veranderde voortdurend en vooral de nieuwe natuurkundige ontdekkingen en technische en medische ontwikkelingen vergrootten het vertrouwen in de toekomst. De verlichte mens was daarom optimistisch en geloofde in een wereld die maakbaar was. Het streven was: geluk voor iedereen. Een belangrijke pijler onder de Verlichting was de idee dat niet God, maar de mens zelf verantwoordelijk was voor zijn geluk of ongeluk.” Zo is dat!

Advertenties