Action for happiness

“Action for Happiness is a movement of people committed to building a happier society. We want to see a fundamentally different way of life where people care less about what they can get for themselves and more about the happiness of others.” Dat staat op actionforhappiness.org. Op de site staan onder andere 10 sleutels voor een gelukkiger leven:

 1. Do things for others
 2. Connect with people
 3. Take care of your body
 4. Notice the world around
 5. Keep learning new things
 6. Have goals to look forward to
 7. Find ways to bounce back
 8. Take a positive approach
 9. Be comfortable with who you are
 10. Be part of something bigger

Lees er hier meer over.

Advertenties

Vijf wegen naar geluk

Iyengar gaat uit van vijf wegen naar geluk:

Sauca (reinheid): “Reinheid of zuiverheid heeft zowel betrekking op het lichaam als op de geest. In fysieke zin betekent het gezondheid. Dat houdt bijvoorbeeld n dat je bewust met je eten omgaat, maar ook je lichaam in goede conditie houdt. Daarnaast verwijst sauca ook naar geestelijke gezondheid en zuiverheid (lees: positieve gedachten).”

Santosha (tevredenheid): “De tweede levenshouding van tevredenheid betekent dat we de kracht en flexibiliteit ontwikkelen om over alle hordes die het leven opwerpt heen te springen.” “Santosha ligt in het verlengde van sauca. Als je de gedachtegolven van je geest tot rust weet te brengen, leidt dat vanzelf tot een staat van tevredenheid. Je bent gelukkig met wat je hebt en niet constant bezig met wat er nog ontbreekt.”

Tapas (discipline): “Letterlijk betekent tapas vuur of hitte. Het verwijst naar de innerlijke vlam van inspiratie die je aanspoort om hard te werken totdat je je doelen hebt bereikt.”

Svadhyaya (zelfkennnis): als je onvolkomenheden bij jezelf tegenkomt, kun je bij de pakken neer gaan zitten, maar je kunt ze ook aanpakken.

Ishvara pranidhana (overgave aan het goddelijke): “Hoe je dat goddelijke ziet – als een persoon, een energie of een kracht – is helemaal aan jou.” Iyengar geeft aan dat je alles wat je doet, te doen met volle aandacht. Dan geef je je helemaal over aan het universele goddelijke.

Geef het op!

Op deze site staan tien dingen die je moet opgeven voor je eigen geluk, zoals “Stop met iedereen proberen te plezieren. Wees de beste versie van je zelf en voor de mensen die echt om je geven zal dat wel volstaan.” Ook een mooie: “Stop met geld uit te geven aan dingen die je niet nodig hebt. Een eenvoudig leven is makkelijker, we maken het vaak ingewikkelder door te veel geld uit te geven aan materialistische dingen.”

6 lessen in geluk voor ouders

Susan Smit schrijft in Happi.kidz het artikel ‘6 lessen in geluk’:

“Als ouder of opvoeder wil je graag kinderen grootbrengen die een goed gevoel over zichzelf hebben, die veerkrachtig en vol vertrouwen zijn, die in staat zijn tot liefhebben en voor zichzelf opkomen, die plezier hebben en in evenwicht zijn. Die, kortom, gelukkig zijn. Dat geluk kun je niet voor je kind creëren, dat kan alleen hij of zij zelf. Maar je kunt er wél een basis voor leggen.”

Daarvoor geeft Susan Smit 6 tips:

 1. Schep een veilige basis
 2. Durf jezelf te zijn
 3. Zie je kind zoals het is
 4. Maak echt contact
 5. Ruik, voel, proef…je lichaam is een bron van geluk
 6. Laat je kind vliegen