Bijna 90 procent zegt zich gelukkig te voelen

In 2016 noemde 88 procent van de volwassenen zich gelukkig. Dat percentage is sinds 2013, toen het CBS dit op de huidige manier begon te meten, stabiel. Een kleine 3 procent is echt ongelukkig, en 9 procent vindt zichzelf gelukkig noch ongelukkig. Dat meldt het CBS op de internationale dag van het geluk, met nieuwe cijfers.

Ervaren-geluk-2016-17-03-16

Bron: CBS

Advertenties

Tevreden over je werk?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft iedere twee jaar een publicatie over het aanbod van arbeid uit. Belangrijke thema’s die aan bod komen zijn: duurzame inzetbaarheid, arbeidsdeelname van verschillende groepen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Uit de publicatie over 2014 blijkt onder andere dat flexwerkers minder tevreden over hun werk en hun leven zijn dan mensen met een vast contract; baanzekerheid blijft onverminderd het ideaal van de meeste werknemers. Dit geldt niet voor zzp’ers.

Twitter Happiness Report

Brandwatch heeft het ‘Twitter Happiness Report’ uitgebracht: “The perfect song, snow days, heartbreaks, unexpected disappointment and mozzarella sticks: Twitter is where we go to express how we feel. In the following report, we examine happiness by listening to conversations around the best and worst of days.” Het rapport is te downloaden van http://www.brandwatch.com/report-twitter-happiness/.


Twitter Happiness