Dromers zijn gelukkig

“En dit wil ik je ook nog zeggen: ondanks alles wat ik eerder gezegd heb, zijn dromers gelukkig en is de man die hun ogen opent vervloekt. Weliswaar zullen de dromers ons niet verlossen, evenmin als hun discipelen dat zullen doen, maar zonder dromen en zonder dromers zou de vloek die op ons rust zevenmaal zo zwaar zijn. Dankzij de dromers zijn ook wij, de nuchtere mensen, misschien iets minder versteend en wanhopig dan we zonder hen zouden zijn.”

Judas, Amos Oz

Advertenties