The Happiest Kids in the World

Why do:

  • Dutch babies seem so content, and sleep so well?
  • Dutch parents let their kids play outside on their own?
  • The Dutch trust their children to bike to school?
  • Dutch schools not set homework for the under-tens?
  • Dutch teenagers not rebel?
  • What is the secret of bringing up the happiest kids in the world?

Op deze en andere vragen gaan Rina Mae Acosta en Michele Hutchison in. Ze zijn beiden getrouwd met een Nederlander en raakten geïnspireerd door een onderzoek door UNICEF, waaruit blijkt dat Nederlandse kinderen de gelukkigste zijn ter wereld.

the-happiest-kids-in-the-world

Advertenties