The Happiness Track

The Happiness TRack
Emma Seppälä schreef het boek The Happiness Track. Hierin staat onder andere welke zes succesfactoren zorgen voor een gelukkig en succesvol leven, zoals ‘Live in the moment’, ‘Be good to yourself’ en ‘Be compassionate to others’. 

Advertenties