Weg met het idee dat de wetenschap ons geluk kan maximaliseren

Paul Bloom, hoogleraar psychologie, schrijft in het artikel ‘Weg met het idee dat de wetenschap ons geluk kan maximaliseren‘: “Zelfs als we aannemen dat het mogelijk is een volmaakt objectieve definitie van geluk te geven (waarbij het onderscheid tussen een gelukkig leven en een goed leven terzijde wordt geschoven), valt het vraagstuk hoe je een maximaal gelukkig leven construeert buiten het domein van de wetenschap, althans gedeeltelijk.”

Advertenties