Altijd vrolijk en gelukkig leven

Schilperoort

Anna Barbara Schilperoort werd geboren op 3 januari 1778 in Voorburg als dochter van Dirk Schilperoort en Adriana Theresia van Brekelencam. Zij huwde op 6 oktober 1794 met Hendrik van Meerten, die zich in 1798 als predikant in Gouda vestigde. Anna Barbara opende in Gouda een meisjeskostschool, nam het initiatief tot het eerste vrouwentijdschrift van Nederland (Penélopé) en publiceerde boeken over het onderwijs aan meisjes.Een van haar boeken uit 1823 heet ‘Vader Oscar, of Een oog op God: het middel, ook voor jonge lieden, om altijd vrolijk en gelukkig te leven‘. Daarin schrijft ze over de Voorzienigheid van God, in haar ogen een onzichtbare hand die ons leidt tot zowel geluk als ongeluk. “Moge nu dit eenvoudig woord, nog slechts hier of daar, bij den eenen of anderen jeugdig mensch eenig nut stichten, en zijn hart openen voor den indruk van eene zoo zalige leer, welke zoo veel invloed heeft op eenen gelukkigen en deugdzamen handel! Dezen zegen smeek ik nederig af van mijnen Hemelschen Vader.”

Advertenties