Klein Geluk

“Ieder mens streeft er naar om gelukkig te zijn. We doen van alles om datgene te krijgen waar we gelukkig van hopen te worden, of situaties te vermijden die ons ongelukkig maken. We streven naar een optimale ‘kwaliteit van leven’. Ondanks de vele mogelijkheden die Nederland biedt om het persoonlijk welbevinden te verhogen, zijn er veel kwetsbare groepen in Nederland die deze mogelijkheden niet uit eigen beweging kunnen oppakken. Uit onderzoek blijkt dat mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg in het algemeen minder kwaliteit van leven ervaren dan de gemiddelde inwoner van Nederland. Het programma Klein Geluk van Fonds NutsOhra richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Dit willen wij bereiken door projecten te financieren waardoor de zorggebruiker meer autonomie ervaart, meer sociaal gaat participeren en meer welbevinden ervaart.”

Advertenties