Geluksformule

De Geluksformule is een boek van Stefan Klein. De auteur vraagt zich onder andere af wat het hoogste geluk is en of geluk meer is dan alleen maar het tegenovergestelde van ongeluk. In de inleiding van zijn boek geeft hij aan: “Om deze vragen te beantwoorden, staan twee tamelijk recente inzichten uit het hersenonderzoek centraal. De ene betreft die delen van het brein die gevoelens van welbehagen voortbrengen: onze hersenen hebben hun eigen speciale schakelingen voor vreugde, lust en euforie – we hebben een gelukssysteem. Zoals we ter wereld komen met het vermogen tot spreken, zijn we ook voor positieve gevoelens geprogrammeerd. Deze ontdekking zal ons denken over de mens evenzeer gaan vormen als Freuds theorieën over het peilloos diepe onbewuste dat in de afgelopen eeuw hebben gedaan. Het andere, nog verrassender inzicht is dat ook het brein van een volwassene nog verandert. Nog slechts een paar jaar geleden geloofden wetenschappers dat het brein, net als het beendergestel, aan het eind van de puberteit wel volgroeid is.  Maar precies het tegenovergestelde is het geval: telkens als we iets leren, veranderen de circuits in onze hersenen en worden er nieuwe mazen aangebracht in het netwerk van onze zenuwcellen.”

Advertenties