Janne plukt

Janne vraagt aan (trein)reizigers of ze een memorabel moment willen vatten in een beeld. Ze verzamelt 1000 tekeningen per continent. Meer informatie staat op http://plukjemoment.nl/.

Advertenties