The How of Happiness Song

Sonja Lyubomirsky schreef de bestseller ‘De Maakbaarheid van het Geluk‘, oftewel ‘The How of Happiness’. Hierin geeft ze aan dat geluk bij de geboorte al voor 50% vastligt, voor 10% wordt bepaald door de omstandigheden (relatie, inkomen, gezondheid, woonomgeving) en voor 40% door doelbewuste acties.

Naar aanleiding van het boek is ‘The How of Happiness Song‘ geschreven. Ook is er een filmpje gemaakt.

Advertenties