Het kinderlijk geluk

IMAG1962

 

Hieronymus van Alphen schreef allerlei boekjes voor kinderen. In ‘Kleine gedichten voor kinderen’ staat dit pareltje:

Ik ben een kind,
Van God bemind,
En tot geluk geschapen.
Zijn liefde is groot;
‘k Heb speelgoed, kleedren, melk en brood,
Een wieg om in te slapen.

Ik leef gerust;
Ik leer met lust;
Ik weet nog van geen zorgen.
Van ’t speelen moe,
Sluit ik mijn oogjens ’s avonds toe,
En slaap tot aan den morgen.

Geloofd zij God
Voor ’t ruim genot
Van zo veel gunstbewijzen!
Mijn hart en mond
Zal hem, in elken morgenstond,
En elken avond prijzen.

Advertenties