Lof der Zotheid

Erasmus schrijft in ‘Lof der Zotheid’ een aantal keer over geluk, bijvoorbeeld:

 ’t Is toch al te onzinnig te meenen, dat ’s menschen geluk gelegen is in de dingen zelf.

Advertenties