Werken aan je mentale fitheid

Het vorige bericht ging over ‘Sturen op geluk’. Dat is de titel van zowel een publicatie als een bijeenkomst van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hieraan is meegewerkt door het Trimbos Instituut. Dit-instituut ontwikkelde Mentaalvitaal.nl. Het idee is dat zoals je een fysieke conditie traint, je ook je mentale fitheid kunt trainen. Uit onderzoek blijkt dat mensen hiermee gelukkiger en gezonder worden. Daarnaast zijn psychische problemen te voorkomen. Op de site staan onder andere een test die aangeeft hoe het met je mentale fitheid gesteld is en tips voor het verbeteren van die fitheid.

Mentaal Vitaal

Advertenties