Sturen op geluk

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet al sinds 1977 onderzoek naar het geluk van de Nederlandse bevolking . Geluk heeft betrekking op hoe mensen het leven ervaren. Op www.scp.nl staat: “Er is een aantal manieren om te meten hoe gelukkig mensen zich voelen. Volgens sommigen is het nodig om geluk uit te splitsen in positieve en negatieve ervaringen. Anderen beschouwen geluk als de optelsom van tevredenheid op verschillende levensdomeinen (zoals de woning, de opleiding, het werk en het inkomen). Weer anderen vinden dat een enkele vraag volstaat. Een internationaal veel gebruikte vraag is: ‘alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met het leven als geheel?’. Mensen kunnen hun tevredenheid dan met een rapportcijfer aangeven.”

SCP besteedt op verschillende manieren aandacht aan de resultaten van onderzoek naar geluk, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst over ‘Sturen op geluk’.

Tegelijk met de bijeenkomst kwam het rapport ‘Sturen op geluk‘ uit. Hierin staat onder andere: “Geluk kunnen we opvatten als een samenspel van positieve en negatieve gevoelens: mand die meer positieve dan negatieve gevoelens ervaart zal gelukkiger zijn. We kunnen geluk ook zien als de optelsom van verschillende satisfacties: iemand die tevreden is met zijn woning en inkomen is gelukkiger dan iemand die daarover niet tevreden is. Maar het kan ook andersom werken (of we gelukkig zijn wordt immers voor een deel bepaald door erfelijke factoren): iemand die gelukkig is, is dan eerder tevreden met zijn woning.” Paul Schnabel (directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau) voegt daaraan toe: “‘Realiteitsresistent’ heb ik de Nederlanders wel eens genoemd. Daar was ook reden toe. Ook als het heel goed gaat met het land, zijn Nederlanders er van overtuigd dat het de slechte kant op gaat. Die overtuiging zit zo diep, dat er nauwelijks ruimte is voor een nog negatiever oordeel als het echt slecht gaat.”

Advertenties