Soorten geluk

Desmond Morris maakt in zijn boek ‘Natuurlijk gelukkig!’ onderscheid tussen verschillende soorten geluk en bijbehorende types, zoals:

  • Doelgerelateerd geluk (de prestatiegerichte mens): deze vorm van geluk kent drie stadia: dat van de verwachting, van het najagen en van de voldoening. Dit is het geluk van de jager, dat stamt uit ons verleden waarin we roekeloze roofzuchtigen waren. Het is duidelijk dat het geluk van de steeds ingewikkelder wordende mens in de toekomst voor een groot deel afhangt van het vinden van steeds verfijnder manieren om symbolische equivalenten te creëren voor oude jachtpatronen
  • Competitief geluk (de winnaar): hierbij gaat het altijd om beter presteren dan een ander, meestal door het leveren van een enorme inspanning. Vaak gaat deze soort geluk ten koste van een ander
  •  Altruïstisch geluk (de behulpzame): anderen helpen maakt ons gelukkig. Niet omdat brave mensen ons hebben geleerd hoe we ons behoren te gedragen, maar omdat we biologisch zo zijn toegerust dat we onszelf een plezier doen door anderen bij te staan. Het geheim van altruïstisch geluk is om realistische doelen te stellen, maar dat is niet gemakkelijk
  • Genetisch geluk (de familiemens): de behoefte om zich voort te planten is zo’n sterk biologisch gegeven dat mensen hierdoor momenten van groot ‘genetisch geluk’ ervaren
  • Zinnelijk geluk (de hedonist): als je aan mensen vraagt waaraan ze geluksmomenten ontlenen, noemen ze vaak een heerlijke maaltijd, een seksuele ervaring of andere vleselijke genoegten. Volgens de hedonist moeten we ons allemaal zo vaak en zo volledig mogelijk hieraan overgeven
  • Cerebraal geluk (de intellectueel): de wetenschapper ervaart geluk als hij gecompliceerde raadsels oplost, als hij iets totaal nieuws ontdekt
  • Ritmisch geluk (de danser): er bestaat een speciaal soort geluk dat het gevolg is van sterk ritmische bewegingen
  • Negatief geluk (de lijdzame): Sigmund Freud zei hierover: “Mensen proberen gelukkig te worden door ongeluk te elimineren”. Het is moeilijker om extatisch geluk in stand te houden dan ongeluk
  • Chemisch geluk (de drugsgebruiker): veel mensen zoeken het geluk met behulp van chemische middelen. Drugsgebruik is al duizenden jaren een extreme stap in de zoektocht naar geluk
Advertenties