Karl Marx

Karl Marx

Karl Marx was een Duitse denker; op zijn ideeën is het marxisme gebaseerd. Hij woonde en werkte in Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en Engeland. Zijn bekendste werk is ‘Das Kapital’. Op www.wikipedia.nl staat: “Marx zelf stelde al zijn filosofische en wetenschappelijk werk in dienst van één politiek-filosofisch doel: de bevrijding van de onderdrukte klassen in het kapitalisme, en daarmee de opheffing van de vervreemding die dit systeem in stand houdt.”

In Die Frühschriften gaf Marx aan: “‘De religie is het zuchten van het verdrukte schepsel, het hart van een harteloze wereld, zoals ze ook de geest van geesteloze toestanden is. Zij is het opium van het volk. De opheffing van de religie, als denkbeeldig geluk van het volk, is het opeisen van zijn werkelijk geluk. De eis om illusies over zijn toestand op te geven is de eis om een toestand op te geven die illusies nodig heeft”.

 

Advertenties