René Descartes

Descartes

René Descartes was een Franse filosoof en wiskundige. Hij is vooral bekend om zijn uitspraak ‘Ik denk, dus ik besta’. Hij zocht naar de waarheid door systematisch aan alles te twijfelen.  Kennis is vooral gebaseerd op zintuiglijke waarneming, maar de zintuigen zijn te onbetrouwbaar om waarnemingen te doen die leiden tot absolute waarheden. Descartes schreef onder andere over passies, over wiskunde en over muziek.

Op deze site staat: “De ethische geschriften van René Descartes zijn onderbelicht gebleven, maar net als in zijn overige werk speelt ‘zekerheid’ er een centrale rol in: De ethiek moet regels geven die ons in staat stellen een absoluut zeker of solide geluk te bereiken. De mens, volgens Descartes, is tevreden als hij geen onvervulde verlangens koestert. Geluk kan bereikt worden door de verlangens te bevredigen of door ze te disciplineren.”

Advertenties