Martin Heidegger

Heidegger

Martin Heidegger was een Duitse filosoof. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de grootste en invloedrijkste filosofen van de twintigste eeuw. Hij hield zich bezig met de zin van het zijn. In 1927 verscheen zijn belangrijkste werk, ‘Sein und Zeit’. Hij bedacht het woord Dasein, om het zijn van de mens te kunnen onderscheiden van het zijn van dingen. Volgens Heidegger ‘zijn’ mensen op een heel andere manier dan een gebruiksvoorwerp, een kunstwerk of een steen. De mens is een wezen dat per definitie in de wereld bestaat en hiervoor openstaat. Het menselijk bestaan wordt verder bepaald door de tijd en het besef dat je eens zult sterven.

 

De zin van het leven ligt in z’n bestaan zelf.

Advertenties