Sigmund Freud

Freud

Sigismund Schlomo (Sigmund) Freud was een neuroloog uit Oostenrijk-Hongarije en de grondlegger van de psychoanalyse. Dat is een methode om de geestestoestand van zenuwzieken te doorgronden door hen hun dromen en invallende gedachten te laten vertellen. Op http://www.wikipedia.nl staat: Freud zag geest en lichaam als een geheel van energiestromen. Die energiestromen noemde hij driften. Deze driften zijn in aanvang ongestuurd en ongeremd. Freud noemde dit het Es. De mens leert deze driften te beheersen door zich aan te passen aan de verwachtingen van anderen. Het is het Ik, of ego in het Latijn, het bewuste deel van het psychische apparaat, dat leert om die driften te beheersen. De opvoeding en de cultuur dwingen deze aanpassing af en geven de voorbeelden waar het bewuste zich op kan richten. Het Über-ich (“geweten”) is het deel van de persoolijkheid dat de driften uit het Es omvormt tot de wensen van het Ich. Het bevat idealen en maakt onderscheid tussen goed en fout. Freud zag het onbewuste als cruciaal voor de psychoanalyse. Volgens Freud bestaat de menselijke geest uit een ingewikkeld web van gebeurtenissen en processen waarvan slechts een deel voor het bewustzijn toegankelijk is. De geest is als het ware opgedeeld in twee afdelingen, min of meer onafhankelijk van elkaar. Het onbewuste bestaat uit de aangeboren driften, maar ook de verdrongen wensen en traumatische ervaringen. Daarnaast bevat het ook sluimerende gedachten, herinneringen, kennis, beelden, die zonder veel problemen wel tot inhoud van het bewustzijn kunnen worden gemaakt.

Freud gaf in ‘Das Unbehagen mit der Kultur’ aan dat gelukservaringen naar hun aard kortstondig zijn en dat geluk van het individu zich ook niet verdraagt met de eisen van de samenleving. Zijns inziens is de mens daarom gedoemd tot chronisch ongeluk.

Advertenties