Immanuel Kant

Kant

Immanuel Kant was een Duits filosoof. Zijn ideeën hebben veel invloed gehad op de westerse wijsbegeerte. Hij studeerde eerst theologie en vervolgens filosofie en wis- en natuurkunde. Kant was op zoek naar de grenzen van de menselijke kennis en naar het antwoord op de vraag hoe onze voorstellingen overeenkomen met ‘de werkelijkheid’. In ‘Kritiek van de Zuivere Rede’, B1,10, 1787 geeft hij aan: “Er kan geen twijfel over bestaan dat al onze kennis begint met ervaring. Want hoe zou het kenvermogen tot activiteit kunnen worden gewekt, als dat niet gebeurde doordat objecten onze zintuigen beroeren en zo voor een deel vanzelf voorstellingen teweegbrengen, voor een deel de werkzaamheden van ons verstand aanzetten die voorstellingen te vergelijken, te verbinden of te scheiden, om zo het ruwe materiaal van zintuiglijke indrukken te verwerken tot de kennis van objecten die ervaring heet?”

Regels voor het geluk: iets te doen hebben, iemand lief te hebben, iets om op te hopen

Advertenties