Bernard Mandeville

mandeville

 

Bernard Mandeville was een Nederlandse arts en filosoof. In zijn ogen is de ondeugd de bron van ons welzijn, terwijl de deugd ons juist kan schaden. Mandeville is vooral bekend door de ‘Fabel van de bijen’. In 1720 verscheen ” Free Thoughts on Religion, the Church and National Happiness’. Justus van Effen vertaalde het in het Frans en de Nederlandse vertaling (‘Onpartydige Gedachten over de Godsdienst, Kerk, en des Volks Geluk’) werd geschreven door een onbekende. In het boek staat onder andere:


“Wie gelukkig wil zijn, moet trachten wijs te zijn, en aangezien dit bestaat in een uitgestrekte kennis van de echte waarde van dingen en een vermogen om bij alle gebeurlijkheden datgene te kiezen wat voor een gezonde en onpartijdige rede het meest verkieslijk schijnt, zo is het dat door alle belemmeringen van vooroordeel en kluisters van menselijk gezag af te schudden, door vrijelijk te denken, dat mensen alleen maar tot wijsheid kunnen komen. Er is geen betere manier om ongegronde jaloezie en panische angsten te genezen dan door te durven onderzoeken en dingen vrijmoedig onder ogen te zien.”

“Uit wat is gezegd, is het duidelijk dat enerzijds het grootste deel van onze klachten beuzelachtig en onredelijk is, dat we anderzijds voor bezwaren die reëler zijn, remedies met een grote effectiviteit hebben, als we hiervan gebruik zouden maken, en dat het derhalve onze eigen schuld is, als we, in het genot van zoveel natuurlijke zegeningen, niet zo veel geluk genieten als waarvoor onze staat als stervelingen ontvankelijk is.”

Advertenties