Montesquieu

Montesquieu

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (of kortweg Montesquieu) was een Frans filosoof. In 1748 publiceerde hij zijn bekendste werk: ‘Over de geest van de wetten’. In dit boek keerde hij zich tegen de slavernij en zocht hij naar manieren om de vrijheid te vergroten en tirannie te voorkomen. Naar zijn idee was dit mogelijk door het scheiden van de machten: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. Een van de uitspraken van Montesquieu luidt:

 

Men zou de mens moeten overtuigen van het geluk dat hij negeert, ook al geniet hij ervan.

Advertenties