Omdenken

Wat is omdenken?

(dacht om, h. omgedacht); (denk) techniek om problemen te transformeren in mogelijkheden, syn. ja-en-denken; vgl. tegenoverg. vastdenken, ja-maar-denken)

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. De grondlegger ervan is Berthold Gunster, schrijver van onder meer ‘Ja-maar® wat als alles lukt’ en ‘Huh?!…de techniek van het omdenken’.

Dat staat op Omdenken.nl, een website met mooie casussen die laten zien hoe je problemen kunt veranderen in mogelijkheden. Sommige casussen gaan over geluk.

Omdenken

Advertenties