Een gelukkig mens is als een steen

Een gelukkig mens is als een steen die op de grond valt en daar rustig blijft liggen. Immers, alles en iedereen op aarde streeft een doel na dat ergens in zijn binnenste verborgen zit. Zo wil een steen naar de aarde toe. Vuur wil de lucht in. Een mens wil gelukkig worden. Als die mens zijn innerlijke talenten op de juiste wijze heeft ontplooid- zijn intellectuele eigenschappen en zijn karaktertrekken- dan heeft hij “het goede leven” bereikt en is hij gelukkig.

Aristoteles

Steen

Advertenties