Gelukkig met de kinderen?

Babette Pouwels doet onderzoek naar geluk. In haar proefschrift Work, family, and happiness schrijft ze onder andere: “Het geluk van ouders rond de geboorte van het eerste kind volgt gemiddeld genomen het volgende patroon. Een paar jaar voor het kind geboren wordt, zijn toekomstige ouders gelukkiger dan gemiddeld in de samenleving. In het jaar voordat het kind geboren wordt, neemt hun geluk een korte tijd nog eens sterk toe. Dat geldt voor vrouwen en mannen in gelijke mate. Onmiddellijk na de geboorte neemt het geluk echter langzaam af en worden de nieuwe ouders ongelukkiger dan voorheen. Als het kind 7,5 jaar is, bereikt het geluk van
vaders zijn dieptepunt om vanaf dan weer te stijgen. Het geluk van moeders blijft langer afnemen: pas 15 jaar na de geboorte bereiken moeders het laagste punt van hun geluksniveau. Daarna neemt hun geluk weer langzaam toe. De verklaringen voor deze patronen zijn voor vrouwen en mannen verschillend. Voor mannen geldt dat de toename in geluk vlak voor de geboorte van het kind volledig is toe te schrijven aan veranderingen in partnerstatus die ongeveer op datzelfde moment plaatsvinden. Niet de komst van de baby, maar het vinden van een partner en het vormen van een gezamenlijk huishouden dragen bij aan het verhoogde geluksniveau van mannen.”

Advertenties